close

A A*DESK portem des del 2002 oferint continguts en crítica i art contemporani. A*DESK s’ha consolidat gràcies a tots els que heu cregut en el projecte; tots els que ens heu seguit, llegit, discutit, participat i col·laborat.

A A*DESK hi col·laboren i han col·laborat moltes persones, amb esforç i coneixement, creient en el projecte per fer-lo créixer internacionalment. També des d’A*DESK hem generat treball per quasi un centenar de professionals de la cultura, des de petites col·laboracions en crítiques o classes fins a col·laboracions més perllongades i intenses.

A A*DESK creiem en la necessitat d’un accés lliure i universal a la cultura i al coneixement. I volem seguir sent independents i obrir-nos a més idees i opinions. Si també creus en A*DESK, seguim necessitant-te per a poder seguir endavant. Ara pots participar del projecte i recolzar-lo.

Branca, arrel, brot, tija

Magazine

juny
Tema del Mes: TextualitatsEditor/a Resident: Alexandra Laudo

Branca, arrel, brot, tija

Crec que va ser l’estiu del 2021 quan el David Armengol, que feia tan sols uns mesos havia guanyat el concurs de direcció del Centre d’art La Capella, em va explicar que en el marc de la nova programació d’aquest espai volia impulsar unes línies d’investigació entorn certes temàtiques o tradicions que creia que eren rellevants per entendre la producció artística emergent en l’àmbit local. El David va mencionar temes com l’activisme, la performance i la textualitat, i em va proposar si m’agradaria assumir la curadoria d’aquesta darrera línia de recerca, la vinculada al text i a l’escriptura en la seva relació amb la pràctica artística. La relació entre imatge i text, l’ús del relat i la narració en l’art, i els espais d’intersecció entre la literatura i la pràctica artística i curatorial han estat qüestions que m’han interessat molt com a comissària i que he explorat a molts dels meus projectes, així que la invitació del David em va semblar francament atractiva. Un temps després, vam iniciar un llarg procés de treball intern amb la Laia Estruch, l’Enric Farrés, el Marc Vives, la Jara Rocha i el Daniel Gasol, les agents a qui el David havia convidat per a desenvolupar les altres línies d’investigació que havien de conformar aquest nou programa, per debatre com s’havien d’articular aquestes propostes de recerca en el marc de La Capella.

Ens vam adonar que totes teníem ganes de desenvolupar un programa d’estudis, una proposta formativa que s’allunyés dels formats acadèmics convencionals, que fos vivencial i imaginativa (i també gratuïta), i que pogués adoptar metodologies i temporalitats diverses en funció de les necessitats i els requeriments de cada eix de recerca. Així van néixer les Escoles de Context, que inclouen cinc escoles o grups d’estudi i treball, de les quals jo he estat a cura de la de Textualitat, la qual en aquesta primera edició es desenvolupa d’octubre de 2022 a setembre de 2023, i s’articula a través d’un programa anomenat Branca, arrel, brot, tija, dirigit a artistes i creadores de l’àmbit de les arts visuals, les arts performatives i de la creació literària i assagística, especialment a aquelles que es troben encara en període formatiu o en un estadi inicial de la seva carrera, així com a persones que tenen interès en qüestions relacionades amb la textualitat i amb la seva integració en els processos de creació artística. El curs s’organitza en trimestres, a raó d’una o dues classes intensives al mes, que imparteixo jo mateixa amb la col·laboració d’artistes i altres agents convidats, així com amb la participació activa de les alumnes que s’hi han inscrit.

Branca, arrel, brot, tija és un programa pràctic, teòric i poètic entorn el text, la paraula i l’escriptura en la pràctica artística i en les seves interseccions amb la curadoria i la literatura. El programa planteja la possibilitat de pensar en una escriptura i en una forma de relacionar-nos amb el text i amb la paraula que estigui imbuïda pels canvis estacionals, pels cicles de creixement, mort i renaixement que tenen lloc a la natura. Vol ser un curs que proposa formes de lectura, de producció textual i d’oralitat que no siguin indiferents a les transformacions naturals del món sensible, que estableixin una relació atenta i receptiva als canvis estacionals.

Cada un dels termes que conformen el nom d’aquest curs evoca una estació de l’any. La branca fa referència a la tardor, l’arrel a l’hivern, el brot a la primavera, i la tija a l’estiu. Aquestes associacions ens han permès identificar un element o forma textual específica que ha articulat les sessions de treball de cada trimestre, les referències d’obres artístiques que hem comentat, així com els exercicis que hem dut a terme. Així, a Branca hem pres com a motiu la paraula impròpia i reapropiada, la idea d’escriure a partir de textos ja existents; a Arrel hem adoptat com a element de referència la lectura, el fet de llegir; Brot ha estat associat a l’oralitat, a la paraula dita, al fet de trencar el silenci i parlar; i Tija, que es desenvoluparà durant l’estiu i principalment de manera no presencial, anirà associat a la idea de correspondència i intercanvi epistolar.

En el marc d’una col·laboració entre A*Desk i l’Escola de Textualitat de La Capella, el Magazine del mes de juny estarà dedicat a visibilitzar alguns dels processos de treball i dels exercicis que s’han dut a terme durant els tres primers trimestres del curs, els de Branca, Arrel i Brot.

Tema del Mes
Fotografia © Ernest Gual

Alexandra Laudo és comissària independent. En els seus projectes ha explorat, entre altres, qüestions relacionades amb la narració, el text i els espais d’intsersecció entre les arts visuals i la literatura; la història cultural de la mirada; les pràctiques de resistència a la imatge en resposta a la hipervisualitat i l’oculocentrisme desenvolupades des de les arts visuals i la curadoria; i el paradigma 24/7 amb relació a la son, les noves tecnologies i el consum d’esimulants. Laudo ha explorat la possibilitat d’introduir l’oralitat, la peformativitat i la narració en la pròpia pràctica curatorial, a través de projectes de comissariat híbrids, com ara conferències performatives o propostes curatorials situades entre l’assaig literari, la crítica i el comissariat. Foto: © Ernest Gual

Media Partners:

close
close
"A desk is a dangerous place from which to watch the world" (John Le Carré)